CAM4-img_crs
  • Základy práce v CAM aplikaci integrované v CAD systému


Přehled učiva po jednotlivých hodinách, tématický plán, základní učivo

Tento kurs se zabývá teorií kontroly a měření  strojů a jejich součástí

Témata:

Kontrola obráběcího stroje

Kontrola manometru

převodovka

Tento kurs se zabývá teorií kontroly a měření  strojních součástí

Témata:

Kontrola závitů

Kontrola ozubení

Kontrola vačkového hřídele

Logo1

Kurz určen pro žáky 4. ročníku jako příprava k maturitní zkoušce.

Odpovídá Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2014/2015