Přehled učiva čtvrtého ročníku pro přípravu k maturitní zkoušce z předmětu Základy techniky

Kurz, týkající se Maturitních projektů 4.L

Podpora distanční výuky CAM

Výuka programování ICT v 4.ročníku lycea - včetně přípravy k maturitě

Základy elektrotechniky: stejnosměrné obvody s rezistory, kondenzátory a stejnosměrnými zdroji.Magnetizmus

Pokyny pro odevzdávání maturitních projektů a hodnocení vedoucích a oponentů.

Předmětový kurz pro studenty 4. ročníku.

Podpora výuky anglického jazyka, struktura a organizace maturitní zkoušky, studijní materiály pro 3. část ústní MZ