Kurs je určen na podporu výuky předmětu FYZIKA a částečně MECHANIKA (tam, kde se tematické plány obou předmětů obsahově překrývají). Zváni jsou všichni studenti školy, bez olhledu na to, zda jsem jejich vyučujícím.

Kurs obsahuje mé výukové prezentace ve formátu PDF, takže s čitelností by neměl být problém.

Přeji příjemné čtení!


CV_cr_souhrn_01 Základní seznámení s prostředím a uspořádáním školního e-learn portálu. Kurz slouží pro ověření funkce uživatelských účtů - první přihlášení. Pro vstup do tohoto kurzu není nutný klíč k zápisu.
Zaklady_souhrn_logo

Kurz obsahuje úvodní informace pro učitele, kteří chtějí využívat LMS Moodle jako nástroj elektronické podpory vyučování svých předmětů.

  • Tvorba předmětového kurzu - obsah
  • Organizace a struktura předmětového kurzu
  • Základy jednotné grafické úpravy předmětového kurzu
  • Úpravy hlavních prvků předmětového kurzu (souhrn, studijní činnosti)