Studijní materiály k předmětu Operační Systémy 1. ročník IT

Naučíte se vytvářet algoritmy a pomocí programovacího jazyka
zapsat zdrojový kód programu.

Používat datové typy a řídící struktury programu.

Budete vyvíjet konzolové aplikace bez grafického uživatelského rozhraní (Console Aplication) jazyce C#.