Počítačové sítě - Jaroslav Nouza


T_00_souhrn_img_1
  • Základy 3D modelování v systému DS Solid Works

Vývoj formulářových aplikací v prostředí C#/.NET

Soubory,

Indexované seznamy

Objekty