Texty obsahují zadání úloh, které budete měřit. Na těchto úlohách si ověříte znalosti z ELE druhého ročníku.

ele_3-a_img_crs_1

Seznámíte se s bezpečnostními předpisy pro elektro-laboratoř, s měřícími přístroji a získáte dovednosti potřebné pro zapojování el. obvodů.

2. pololetí

Plyny, rovnice stavu, základní stavové veličiny, sytá, vlhká a přehřátá pára, 1. a 2. věta termodynamická, oběhy strojů, sdílení tepla, výpočet výměníku, proudění plynů a par.

elektropneumtická úloha

V tomto kurzu se seznámíte s laboratorními úlohami předmětu

automatizace ve 3. ročníku

- Statické vlastnosti snímačů

- Dvoupolohová regulace

- Kombinační úloha v elektropneumatice

- Sekvenční úloha v elektropneumatice 

- Překrytí signálů v elektropneumatice

- Komplexní elektropneumatická úloha

V tomto kurzu se seznámíte se základními pravidly kontroly 

technologických vlastností materiálů ve strojírenství.

- měření pevnosti materiálů

- měření tvrdosti materiálů

- měření vrubové houževnatosti materiálů 

Aut_kurz_3_souhrn

Učivo pro 3. ročník STR

mikrometrické měřidlo

V tomto kurzu se seznámíte se základními pravidly kontroly a měření součástí ve strojírenství.

- nastavení mikrometru

- kontrola a měření délkových rozměrů

- kontrola a měření vnějších průměrů

- kontrola a měření vnitřních průměrů