převodovka

Tento kurs se zabývá teorií kontroly a měření  strojních součástí

Témata:

Kontrola závitů

Kontrola ozubení

Kontrola vačkového hřídele