Ukládání dat.

Programové vybavení.

Textový procesor.

Tabulkový procesor.