Základní pojmy databází a práce s databázovým softwarem MS Access na základní uživatelské úrovni

Nástroje pro tvorbu prezentace pomocí MS PowerPoint

Vektorová a rastrová grafika

Počítačová síť, elektronická pošta

Informační zdrojeZáklady MS Access

Výuka počítačových sítí ve 3.r. oboru strojírenství