Student bude rozumět základním pojmům v oblasti IT, zná základní komponenty PC, strukturu operačního systému.

Dokáže napsat a naformátovat dokument v programu MS Word, používat nadpisy, předdefinované styly formátování a tytyo měnit. Dokáže modifikovat záhlaví a zápatí dokumentu, užívat automatické stránkování. Umí vložit do dokumentu obrázek, tabulky, vzorec a k nim udělat popis. Umí používat odkazy. V programu MS Excel umí student vytvořit tabulku, ohraničit jí, používat vzorce a řady, vytvořit grafy, přidat spojnici trendu a rovnici regrese. Student je obeznámen s nástrojem řešitel a umí s pomocí něj řešit i soustavy rovnic.


Fyzika 1. ročníku

Pro žáky 1.roč. TL