Zaklady_souhrn_logo

Kurz obsahuje úvodní informace pro učitele, kteří chtějí využívat LMS Moodle jako nástroj elektronické podpory vyučování svých předmětů.

  • Tvorba předmětového kurzu - obsah
  • Organizace a struktura předmětového kurzu
  • Základy jednotné grafické úpravy předmětového kurzu
  • Úpravy hlavních prvků předmětového kurzu (souhrn, studijní činnosti)