• ·         Základní sestavení PC a OS
  • ·         Data, datové typy, komprese
  • ·         Algoritmizace a základ programování
  • ·         PC, práva a hesla, antivir, firewall, aktualizace, digitální identita
  • ·         Word

o   Typografie,

o   formátování písma,

o   odstavce, styly,

o   číslování, obsah,

o   odkazy, šablony,

o   objekty,

o   grafy,

o   hromadná korespondence

  • ·         PowerPoint

o   Principy prezentace,

o   nástroje prezentace

o   příprava podkladů

o   objekty

o   animace a přechody

  • ·         Excel

o   Struktura tabulek a typy dat

o   Formáty

o   Vzorce a odkazy relativní, absolutní

o   Grafy

o   Seznamy

o   Export, import


Studijní materiály k předmětu Operační Systémy 1. ročník IT