Partmodel Účelem kurzu je na vzorově zpracovaných modelech ukázat studentům možné postupy při jejich tvorbě.

CNC stroj Kurz seznamuje studenty s historií a vývojem NC a CNC techniky. Poté jim představuje základy programování CNC obráběcích strojů.
Mikronex Kurz nabízí řešené i neřešené úlohy programování CNC soustruhu a frézky firmy Mikronex. Usnadní tak žákům pochopení a vytváření vlastních programů pro podobné typy součástí.